Free Romanian translation of Jeremy Walker’s “The Brokenhearted Evangelist” [ebook]

EVANGHELISTUL CU INIMA ZDROBITĂ

Autor: Jeremy WALKER

Cu o biblicitate lipsită de curaj, creștinii de astăzi afirmă adevărul scriptural privitor la evanghelizare și misiune, însă, așa cum ne amintește autorul cărţii, Jeremy Walker, “nu putem pretinde că știm şș credem adevărul despre oameni, suflete, Rai, Iad și mântuire dacă acesta nu ne face să fim diferiţi în felul în care gândim, simţim, ne rugăm, vorbim și acţionăm”.

Cum își dezvoltă creștinii acest simţ al urgenţei în a vedea pe păcătoși mântuiţi? Ce ne motivează în evanghelizare? Trebuie să avem caracterul evanghelistului cu inima zdrobită, a lui David în Psalmul 51, care recunoaște grozăvia păcatului lui, privește la Dumnezeu după iertare, apoi își recunoaște obligaţia incontestabilă de a învăţa căile lui Dumnezeu pe păcătoși.

Într-un stil angajant și cu căldură pastorală, Walker îi îndeamnă pe creștini să își exerseze această obligaţie și acest privilegiu de a învăţa pe păcătoși căile lui Dumnezeu. Autorul le oferă credincioșilor atât adevăr spiritual cât și călăuzire practică care să îi ajute în împlinirea acestei îndatoriri evanghelice necesare.

Jeremy Walker este pastor al Bisericii Baptiste Maidenbower din Crawley, Anglia, și co-autor al cărţii A Portrait of Paul: Identifying a True Minister of Christ.

[Source : Reformation Heritage Books]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *